MG B
1967 | 6750 km

26 500 €

Les annonces du modèle MG B

MG B
coursifiée
1963
n/c
MG B
Roadster 'pull-handle' first series, fully restored
1963
27 500 €
MG B
B '63 pull handle
1963
18 850 €
MG B
MG B
1963
18 850 €
MG B
Cabriolet Old style 1964 très bon état
1964
20 950 €
MG B
MK1
1964
28 500 €
MG B
1964
n/c
MG B
Roadster
1964
21 750 €
MG B
cabriolet 1964 roues rayons chromes.
1964
24 950 €
MG B
MKI
1965
29 900 €
MG B
1965
15 500 €
MG B
1965
23 500 €
MG B
1,8 L
1966
33 900 €
MG B
GT '66
1966
24 950 €
MG B
MK I ROADSTER
1966
n/c
MG B
MK1
1966
22 900 €
MG B
1966
21 900 €
MG B
1966
10 800 €
MG B
1,8 L
1967
21 900 €
MG B
1967
15 900 €
MG B
1800 Roadster avec Overdrive
1967
22 500 €
MG B
Roadster
1968
n/c
MG B
1800 MK1
1968
29 900 €
MG B
cabriolet 1968 en très bon état
1968
24 950 €
MG B
Roadster 5-speed, fully restored condition!
1969
29 950 €
MG B
1969
19 500 €
MG B
1969
11 900 €
MG B
1.8 + Overdrive - COMPLETELY RESTORED - BODY-OFF!
1970
23 999 €
MG B
1970
12 750 €
MG B
1970
22 500 €
MG B
1970
19 500 €
MG B
1970
14 500 €
MG B
Roadster
1971
26 000 €
MG B
1971
16 000 €
MG B
1971
10 900 €
MG B
1971
26 500 €
MG B
1971
19 500 €
MG B
Roadster leather upholstery
1971
23 950 €
MG B
1972
22 900 €
MG B
1800
1972
25 500 €
MG B
mk 2
1972
18 900 €
MG B
1972
18 500 €
MG B
1972
18 500 €
MG B
Overdrive
1972
25 900 €
MG B
Roadster
1972
6 950 €
MG B
1972
14 900 €
MG B
1973
14 950 €
MG B
1800
1973
9 900 €
MG B
1973
17 500 €
MG B
Roadster 1800
1973
15 500 €
MG B
1,8 L
1973
24 500 €
MG B
1973
10 950 €
MG B
Roadster '73
1973
20 950 €
MG B
1973
14 900 €
MG B
1973
17 500 €
MG B
1974
19 950 €
MG B
1.8
1974
29 700 €
MG B
Roadster overdrive fully restored, matching number
1974
28 950 €
MG B
1974
22 000 €
MG B
1974
19 500 €
MG B
1.8L
1974
22 500 €
MG B
1800 roadster
1974
15 500 €
MG B
1974
n/c
MG B
B Tourer US
1974
12 500 €
MG B
B convertible '74
1974
12 850 €
MG B
1974
20 500 €
MG B
1974
23 000 €
MG B
1974
5 850 €
MG B
Roadster met Overdrive en Hardtop
1974
17 250 €
MG B
1974
6 750 €
MG B
1974
13 500 €
MG B
1974
14 800 €
MG B
1800
1974
11 800 €
MG B
Très bon état général
1975
23 500 €
MG B
V8
1975
n/c
MG B
GT V8 '76
1976
24 950 €
MG B
V8 5-speed, fully restored, V8 eingetrage
1976
32 950 €
MG B
1976
9 950 €
MG B
1976
17 950 €
MG B
1976
14 900 €
MG B
V8 SPECIAL
1976
42 500 €
MG B
V8 Racer/Rally car/Hillclimb/trackday, 375Hp 5.0 V8
1976
56 950 €
MG B
1977
23 900 €
MG B
Moteur refait à neuf
1977
13 750 €
MG B
1977
23 000 €
MG B
Cabriolet 1977 Jaguar Gun Metal Grey en bon état
1977
19 950 €
MG B
1.8 L
1977
19 900 €
MG B
Roadster 1800
1977
19 500 €
MG B
1977
12 900 €
MG B
V8
1977
34 950 €
MG B
1978
22 500 €
MG B
1978
12 500 €
MG B
Roadster fully restored condition, overdrive
1978
28 750 €
MG B
1978
6 900 €
MG B
1.8 Cabriolet
1978
11 900 €
MG B
1979
23 000 €
MG B
1979
23 000 €
MG B
1800
1979
24 500 €
MG B
1979
19 500 €
MG B
Conduite anglaise
1979
11 900 €
Créer une alerte