MG B 1800
1973 |

19 000 €

Les annonces du modèle MG B

MG B
race / rally voiture
1963
21 500 €
MG B
Roadster '63
1963
18 950 €
MG B
coursifiée
1963
n/c
MG B
B '63 pull handle
1963
18 850 €
MG B
MG B
1963
18 850 €
MG B
Roadster Pull-Handle Bare-Metal/Body-Off restored
1963
39 950 €
Nouveau !
MG B
1964
25 000 €
MG B
1964
n/c
MG B
Roadster
1964
21 750 €
MG B
1965
15 500 €
MG B
GT '66
1966
24 950 €
MG B
MK1
1966
15 900 €
MG B
MK I ROADSTER
1966
n/c
MG B
MK1
1966
22 900 €
MG B
1966
21 900 €
MG B
MK1
1966
28 500 €
MG B
Roadster 5 Speed Gearbox '67
1967
22 950 €
Nouveau !
MG B
1967
22 000 €
MG B
1.8 L
1967
21 500 €
MG B
Restaurée
1967
26 500 €
MG B
Roadster
1968
n/c
MG B
1968
15 900 €
MG B
1969
18 500 €
MG B
1969
22 900 €
MG B
1970
12 750 €
MG B
1970
19 500 €
MG B
1970
14 500 €
MG B
Roadster fully restored, top condition, overdrive
1970
28 950 €
MG B
Roadster fully restored, top condition
1971
26 950 €
MG B
1971
10 900 €
MG B
1971
26 500 €
MG B
1971
19 500 €
MG B
Roadster leather upholstery
1971
23 950 €
MG B
1972
10 400 €
MG B
1972
22 900 €
MG B
1800
1972
25 500 €
MG B
mk 2
1972
18 900 €
MG B
1972
18 500 €
MG B
1972
18 500 €
MG B
Roadster
1972
6 950 €
MG B
1800
1973
9 900 €
MG B
GT restored condition, well documented
1973
16 750 €
MG B
1973
17 500 €
MG B
Roadster 1800
1973
15 500 €
MG B
1,8 L
1973
24 500 €
MG B
1973
10 950 €
MG B
1973
14 900 €
MG B
1973
17 500 €
MG B
1974
24 500 €
MG B
1.8
1974
29 700 €
MG B
1974
22 000 €
MG B
1974
26 500 €
MG B
Overdrive
1974
25 900 €
MG B
1974
19 500 €
MG B
1800 roadster
1974
15 500 €
MG B
1974
22 000 €
MG B
B Tourer US
1974
12 500 €
MG B
B convertible '74
1974
12 850 €
MG B
1974
20 500 €
MG B
1974
23 000 €
MG B
1974
5 850 €
MG B
Roadster met Overdrive en Hardtop
1974
17 250 €
MG B
1974
14 800 €
MG B
Très bon état général
1975
23 500 €
MG B
V8
1975
n/c
MG B
1.8 L
1975
22 000 €
MG B
V8 5-speed, fully restored, V8 eingetrage
1976
32 950 €
MG B
Cabriolet 1976 Overdrive Damask Red
1976
17 950 €
MG B
1976
9 950 €
MG B
1976
14 500 €
MG B
V8 SPECIAL
1976
42 500 €
MG B
V8 Racer/Rally car/Hillclimb/trackday, 375Hp 5.0 V8
1976
56 950 €
MG B
1977
23 900 €
MG B
Moteur refait à neuf
1977
13 750 €
MG B
1977
23 000 €
MG B
3.5 V8
1977
34 950 €
MG B
1977
22 000 €
MG B
1977
22 000 €
MG B
Cabriolet 1977 Jaguar Gun Metal Grey en bon état
1977
19 950 €
MG B
1977
19 900 €
MG B
1.8 L
1977
18 900 €
MG B
1978
22 500 €
MG B
1978
12 500 €
MG B
Roadster fully restored condition, overdrive
1978
28 750 €
MG B
Roadster '78
1978
12 950 €
MG B
1978
6 000 €
MG B
1.8 Cabriolet
1978
11 900 €
MG B
1979
22 000 €
MG B
(pour restaurer)
1979
5 850 €
MG B
1979
19 500 €
MG B
1979
16 950 €
MG B
1800
1979
24 500 €
MG B
1979
17 500 €
MG B
Conduite anglaise
1979
11 900 €
MG B
B Tourer cabriolet
1979
7 750 €
MG B
18 L
1979
15 000 €
MG B
1979
n/c
MG B
41000 miles d'origine
1980
13 900 €
MG B
1980
9 500 €
MG B
MK IV 1,8 ROADSTER
1980
9 450 €
Créer une alerte