MG B
1973 |

17 500 €

Les annonces du modèle MG B

MG B
MK1 1800
1963
27 500 €
MG B
race / rally voiture
1963
21 500 €
MG B
Cabriolet MKI restaurée 100%, 1ère série, exceptionnelle
1963
29 500 €
MG B
Roadster '63
1963
18 950 €
MG B
coursifiée
1963
n/c
MG B
B '63 pull handle
1963
18 850 €
MG B
MG B
1963
18 850 €
MG B
FIA - PTH > 2029
1964
49 000 €
MG B
1965
13 900 €
MG B
1965
13 500 €
Nouveau !
MG B
MK1
1965
22 000 €
MG B
Roadster
1965
26 500 €
MG B
1965
15 900 €
MG B
GT '66
1966
23 500 €
MG B
MK1
1966
15 900 €
MG B
Roadster 5 Speed Gearbox '67
1967
22 950 €
MG B
1967
19 900 €
MG B
1967
19 000 €
MG B
1967
21 000 €
MG B
1.8 L
1967
19 750 €
Nouveau !
MG B
mgb
1967
n/c
MG B
1967
n/c
MG B
Restaurée
1967
26 500 €
MG B
1967
n/c
MG B
Avec Hard-top
1968
22 900 €
MG B
MK1
1968
19 900 €
MG B
Cabrio "British Racing Green"
1968
21 500 €
MG B
MK2
1969
26 900 €
MG B
1800
1969
22 000 €
MG B
1969
22 900 €
Nouveau !
MG B
1969
21 500 €
MG B
MK1
1969
23 500 €
MG B
Roadster '70
1970
12 500 €
MG B
1970
12 750 €
MG B
1970
11 900 €
MG B
Roadster fully restored, top condition, overdrive
1970
28 950 €
MG B
cabriolet 1971 restauré
1971
22 950 €
MG B
MK 2 avec Overdive
1971
n/c
MG B
1971
18 950 €
MG B
Roadster fully restored, top condition
1971
26 950 €
MG B
1971
22 000 €
MG B
1971
n/c
MG B
1800
1971
9 990 €
MG B
1972
18 500 €
MG B
roadster
1972
13 499 €
MG B
1972
22 900 €
MG B
1800
1972
25 500 €
MG B
mk 2
1972
18 900 €
MG B
Roadster MK1
1972
19 000 €
MG B
Cabriolet 1972 Nouvelle peinture
1972
17 950 €
MG B
1972
17 500 €
MG B
Roadster
1972
6 950 €
MG B
1800
1973
9 900 €
MG B
1800
1973
18 000 €
Nouveau !
MG B
1973
21 500 €
MG B
1,8 L
1973
24 500 €
MG B
1973
10 950 €
MG B
Roadster rebuilt engine
1973
19 950 €
MG B
1973
17 500 €
MG B
1974
22 000 €
Prix en baisse
MG B
Overdrive MOTEUR NEUF
1974
23 900 €
MG B
1974
18 700 €
MG B
Roadster with overdrive
1974
25 950 €
MG B
B Tourer US
1974
12 500 €
MG B
B convertible '74
1974
12 850 €
MG B
1974
20 500 €
MG B
1974
22 500 €
MG B
1974
5 850 €
MG B
Cabriolet 1975 Chrome Pare-chocs
1975
14 950 €
MG B
1.8 Roadster 1975 Overdrive
1975
24 950 €
MG B
1975
18 800 €
MG B
1975
18 500 €
MG B
V8
1975
n/c
MG B
1.8 L
1975
22 000 €
MG B
V8 5-speed, fully restored, V8 eingetrage
1976
32 950 €
MG B
1976
9 950 €
MG B
Cabriolet V8 1976 Boîte manuelle 5 vitesses
1976
26 950 €
MG B
V8 SPECIAL
1976
42 500 €
MG B
1977
23 900 €
MG B
1977
7 650 €
MG B
Moteur refait à neuf
1977
13 750 €
MG B
1977
14 499 €
MG B
1977
n/c
MG B
1977
22 000 €
MG B
1977
22 000 €
MG B
1977
19 900 €
MG B
1.8 L
1977
18 900 €
MG B
1977
19 950 €
MG B
Roadster fully restored condition, overdrive
1978
28 750 €
MG B
Roadster V8 '78
1978
30 950 €
MG B
1978
6 000 €
MG B
1.8 Cabriolet
1978
11 900 €
MG B
Cabriolet 1979 Overdrive
1979
17 950 €
MG B
1979
22 000 €
MG B
1979
8 499 €
MG B
(pour restaurer)
1979
5 850 €
MG B
1979
n/c
MG B
1979
19 500 €
MG B
1979
25 900 €
MG B
1979
15 500 €
MG B
Conduite anglaise
1979
11 900 €
MG B
B Tourer cabriolet
1979
7 750 €
MG B
avec Overdrive
1979
16 900 €
MG B
18 L
1979
15 000 €
MG B
MK IV 1,8 ROADSTER
1980
9 450 €
MG B
1980
23 500 €
Créer une alerte