MG B
1/1964 | 22400 km

20 900 €

Autres annonces de ce vendeur

Les annonces du modèle MG B

MG B
race / rally voiture
1963
21 500 €
MG B
Roadster '63
1963
18 950 €
MG B
coursifiée
1963
n/c
MG B
B '63 pull handle
1963
18 850 €
MG B
MG B
1963
18 850 €
MG B
FIA - PTH > 2029
1964
55 000 €
MG B
1964
n/c
MG B
Roadster
1964
21 750 €
MG B
1965
13 900 €
MG B
1965
13 500 €
MG B
MK1 1800
1966
24 000 €
MG B
GT '66
1966
24 950 €
MG B
MK1
1966
15 900 €
MG B
MK I ROADSTER
1966
n/c
MG B
1966
21 900 €
MG B
Roadster 5 Speed Gearbox '67
1967
22 950 €
MG B
1.8 L
1967
19 750 €
MG B
Restaurée
1967
26 500 €
MG B
1967
n/c
MG B
Roadster
1968
n/c
MG B
1968
15 900 €
MG B
1800
1969
22 000 €
MG B
1969
22 900 €
MG B
Roadster '70
1970
12 500 €
MG B
1970
12 750 €
MG B
1970
8 990 €
MG B
1970
18 900 €
MG B
1970
11 900 €
MG B
Roadster fully restored, top condition, overdrive
1970
28 950 €
Nouveau !
MG B
MK 2 avec Overdive
1971
n/c
MG B
Roadster fully restored, top condition
1971
26 950 €
MG B
1971
9 900 €
MG B
1971
26 500 €
MG B
1971
n/c
MG B
1800
1971
19 000 €
MG B
Roadster leather upholstery
1971
23 950 €
MG B
1972
18 500 €
MG B
1972
22 900 €
MG B
1972
17 950 €
MG B
1800
1972
25 500 €
MG B
mk 2
1972
18 900 €
MG B
1972
17 500 €
MG B
1972
16 000 €
MG B
Roadster
1972
6 950 €
MG B
1800
1973
9 900 €
MG B
1800
1973
19 000 €
MG B
GT restored condition, well documented
1973
16 750 €
MG B
1973
17 500 €
MG B
Roadster 1800
1973
15 500 €
MG B
1,8 L
1973
24 500 €
MG B
1973
10 950 €
MG B
Roadster rebuilt engine
1973
19 950 €
MG B
1973
17 500 €
MG B
roadster 1.8 L
1974
19 500 €
MG B
1.8
1974
29 700 €
MG B
1974
22 000 €
MG B
1974
26 500 €
Prix en baisse
MG B
Overdrive MOTEUR NEUF
1974
23 900 €
MG B
1974
18 700 €
MG B
1800 roadster
1974
15 500 €
MG B
1974
22 000 €
MG B
B Tourer US
1974
12 500 €
MG B
B convertible '74
1974
12 850 €
MG B
1974
20 500 €
MG B
1974
22 500 €
MG B
Roadster
1974
15 000 €
MG B
1974
5 850 €
MG B
1974
14 800 €
MG B
Très bon état général
1975
23 500 €
MG B
1.8 Roadster 1975 Overdrive
1975
24 950 €
MG B
V8
1975
n/c
MG B
1.8 L
1975
22 000 €
MG B
V8 5-speed, fully restored, V8 eingetrage
1976
32 950 €
MG B
1976
9 950 €
MG B
1976
14 500 €
MG B
V8 SPECIAL
1976
42 500 €
MG B
V8 Racer/Rally car/Hillclimb/trackday, 375Hp 5.0 V8
1976
56 950 €
MG B
1977
23 900 €
MG B
1977
7 650 €
Nouveau !
MG B
cabriolet V8 1977 restaurée, boîte manuelle à 5 vitesses
1977
34 950 €
MG B
Moteur refait à neuf
1977
13 750 €
MG B
1977
23 000 €
MG B
1977
22 000 €
MG B
Cabriolet 1977 Jaguar Gun Metal Grey en bon état
1977
19 950 €
MG B
1977
22 000 €
MG B
1977
19 900 €
MG B
1.8 L
1977
18 900 €
MG B
Roadster fully restored condition, overdrive
1978
28 750 €
MG B
1978
6 000 €
MG B
1.8 Cabriolet
1978
11 900 €
MG B
1979
22 000 €
MG B
(pour restaurer)
1979
5 850 €
MG B
1979
19 500 €
Nouveau !
MG B
1979
25 900 €
MG B
1800
1979
24 500 €
MG B
1979
15 500 €
MG B
Conduite anglaise
1979
11 900 €
MG B
B Tourer cabriolet
1979
7 750 €
MG B
18 L
1979
15 000 €
MG B
41000 miles d'origine
1980
13 900 €
Créer une alerte