MG B
1979 |

10 000 €

Les annonces du modèle MG B

MG B
1963
24 900 €
MG B
restaurée
1963
29 900 €
MG B
VHC
1963
29 900 €
MG B
MG MGB roadster 'Pull Handle Door' - RESTAURÉE DÉTAILLÉE A1!
1963
29 750 €
MG B
FIA
1963
n/c
MG B
1964
22 000 €
MG B
MGB cabriolet 1964 roues rayons chromes
1964
27 950 €
MG B
Roadster 1964, restaurée
1964
26 500 €
MG B
MGB roadster (Early 'Pull-Handle' / Cabriolet)
1964
27 500 €
MG B
1964
25 900 €
MG B
Roadster
1964
24 900 €
MG B
MG MGB roadster 'Pull Handle Door' - ÉTAT SUPERBE!
1964
24 500 €
MG B
roadster
1964
4 950 €
MG B
Roadster
1964
27 950 €
MG B
matching numbers, unrestored, completely original!
1964
22 500 €
MG B
Irish Blue en etat excellent
1964
24 950 €
Prix en baisse
MG B
roadster
1965
29 800 €
MG B
Origine France
1965
25 600 €
MG B
Overdrive
1965
24 900 €
Prix en baisse
MG B
Automatique
1965
15 900 €
MG B
1965
n/c
MG B
Roadster avec Overdrive
1966
25 950 €
MG B
1966
n/c
MG B
1966
21 900 €
MG B
Overdrive
1967
n/c
MG B
1967
n/c
MG B
Roadster
1967
22 950 €
MG B
1967
22 500 €
MG B
Roadster
1967
22 950 €
MG B
Overdrive
1967
18 500 €
Nouveau !
MG B
roadster 1968 roues rayons en tres bon etat
1968
24 950 €
MG B
Roadster
1968
26 500 €
Prix en baisse
MG B
1968
16 000 €
MG B
1969
22 500 €
MG B
Roadster first owner car, fully restored, overdrive
1969
23 950 €
MG B
Roadster 1969, restaurée
1969
24 900 €
MG B
MGB roadster (Cabriolet)
1969
24 500 €
MG B
Roadster 1970 Overdrive, seulement 3 proprietaires
1970
21 950 €
MG B
1970
n/c
MG B
Roadster 1970 en tres bon etat
1970
19 950 €
MG B
1800 roadster
1970
28 000 €
Prix en baisse
MG B
Racing 145CV
1970
15 000 €
MG B
Roadster, overdrive, très belle
1970
21 900 €
MG B
1971
21 600 €
MG B
1971
14 500 €
MG B
1971
19 900 €
MG B
Roadster
1971
13 950 €
MG B
Roadster, overdrive
1972
15 950 €
MG B
1,8 L
1972
18 500 €
MG B
Roadster 1972 restaurée, roues rayons
1972
34 950 €
MG B
Roadster 1972 Harvest Gold
1972
22 950 €
MG B
restaurée
1972
23 000 €
MG B
1,8
1972
20 500 €
MG B
ROADSTER RESTORED CONDITION
1972
23 950 €
MG B
ROADSTER FULLY RESTORED CONDITION!
1973
23 950 €
MG B
1973
n/c
MG B
Roadster 1973 overdrive
1973
24 950 €
MG B
Overdrive
1973
14 500 €
MG B
1974
9 500 €
MG B
1974
n/c
MG B
1974
20 800 €
MG B
1974
15 750 €
MG B
MGB ROADSTER 1974 NOIR COMPLETE RESTAURÉÉ
1974
26 900 €
MG B
roadster 1974 en tres bon etat
1974
19 950 €
MG B
Roadster 1974 restaurée, Vert Anglais
1974
27 950 €
MG B
1974
27 900 €
Nouveau !
MG B
1974
23 500 €
MG B
V8
1974
45 000 €
MG B
1974
20 500 €
MG B
1974
15 000 €
MG B
1974
19 500 €
MG B
1975
1975
20 000 €
MG B
OVERDRIVE
1975
19 000 €
MG B
1975
24 950 €
Nouveau !
MG B
Roadster 1975 overdrive, roues rayons
1975
21 950 €
MG B
CABRIOLET
1976
18 500 €
MG B
MGB CABRIOLET
1976
15 000 €
MG B
1976
13 950 €
MG B
1,8 L
1976
19 000 €
MG B
1977
n/c
MG B
ROADSTER
1977
14 900 €
MG B
Roadster
1977
14 500 €
MG B
ROADSTER FULLY RESTORED CONDITION!
1977
21 950 €
MG B
Roadster
1977
12 500 €
MG B
1978
n/c
MG B
1978
14 000 €
Nouveau !
MG B
1800
1978
19 000 €
MG B
1979
n/c
MG B
1979
23 000 €
MG B
1.8 Série Limitée Tourer
1979
15 900 €
Prix en baisse
MG B
1979
22 500 €
Prix en baisse
MG B
1800CC
1979
13 900 €
MG B
Limited Edition
1979
17 800 €
MG B
1979
16 000 €
MG B
Roadster 1979 Restaurée totalement, overdrive
1979
34 950 €
MG B
18 L
1979
17 500 €
MG B
1800 Roadster
1979
21 000 €
MG B
Roadster
1979
12 500 €
MG B
1980
22 500 €
MG B
Conduite à droite
1980
16 500 €
Créer une alerte